Miljö

Miljötänkande

Miljövänligt lackeringssystem och återvinning
Då vi värnar om miljön försöker vi hela tiden följa den tekniska utvecklingen inom lackering.

Därför använder vi oss enbart av godkända och miljöanpassade produkter i vårt lackeringsarbete. Alla färgrester och plastprodukter lämnas dessutom till återvinning

Sedan 1994 har vi arbetat helt med vattenburet system för lackering och använder Glasurits produkter i lackprocessen.
(Det som idag är lagkrav från 2007 har vi arbetat med sedan 1994)

Plåtverkstaden sorterar sitt avfall genom att vi lägger plåt i en speciell Container.Övriga delar typ batterier hanteras genom återvinning. El-komponenter som strålkastare läggs i separata behållare. Plast typ stötfångare sorteras och lämnas till återvinning.